Menu Sluiten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Haagse Gravin Events

Bevestiging
U ontvangt van ons altijd een bevestiging van uw wandeling of tour per e-mail. 

Betaling
De betaling voor een wandeling of tour dient u vooraf, na ontvangst van de factuur, te voldoen.

Aanvangstijd
Zorg ervoor dat u op de afgesproken tijd op het startpunt van de tour aanwezig bent. Indien u vertraagd bent, kunt u dat laten weten via telefoonnummer 06-49828020. Wij nemen dan contact met de gids(en) op. De gids houdt zich echter aan de afgesproken eindtijd. Indien u meer dan 15 minuten te laat arriveert bij het afgesproken startpunt, zoals vermeld in de bevestiging, zonder dit aan Haagse Gravin Events te melden, hebben wij het recht de wandeling te annuleren. In dit geval blijft u verplicht voor de wandeling en/of tour te betalen.

Maximum aantal personen per gids
Voor een stadswandeling geldt een maximum van 20 personen per gids.
Voor een fietstour geldt, in verband met uw veiligheid en die van onze gidsen, een maximum van 12 personen per gids.

Wijziging aantal personen
Een wijziging in het aantal personen kan tot acht dagen voor de wandeling, fietstour of arrangement per e-mail aan ons worden doorgegeven, tenzij anders is aangegeven in de bevestiging. Een wijziging van het aantal personen kan gevolgen hebben voor de prijs per deelnemer. Daarnaast worden bij een wijziging administratiekosten aan u berekend.

Aansprakelijkheid
Deelname aan onze wandelingen en tours is voor eigen risico. Deelnemers worden verzocht de aanwijzingen van de gids op te volgen. (De gids van) Haagse Gravin Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade van de deelnemer, opgelopen tijdens een wandeling of tour, of voor schade door de deelnemer aangebracht aan derden tijdens een wandeling of tour. De (gids van) Haagse Gravin Events kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadigingen of vermissing van eigendommen van de deelnemer.
Tijdens een fietstour bent u als deelnemer aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan de door ons geleverde fietsen.

De opdrachtgever die namens een groep een tour/arrangement bij Haagse Gravin Events boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor de (financiële) verplichtingen die daaruit voortkomen.

Annulering
Er is bij onze tours geen recht op bedenktijd, vanwege de wettelijke uitzondering voor diensten voor vrijetijdsbesteding waarvoor een datum of periode wordt afgesproken.

Annulering “losse” wandelingen, fietstours en bustours (rondritten)
Bij annulering door de opdrachtgever van een wandeling of fiets- of bustour zijn, naast administratiekosten, de volgende kosten verschuldigd: 

Bij annulering t/m 15 dagen voor de dag van de wandeling of tour: 30% van de prijs van de wandeling of tour*;
Bij annulering van 14 t/m 6 dagen voor de dag van de wandeling of tour: 60% van de prijs van de wandeling of tour*;
Bij annulering van 5 t/m 1 dag(en) voor de dag van de wandeling of tour: 80% van de prijs van de wandeling of tour*;
Bij annulering op de dag van de wandeling of tour of later: 100% van de prijs van de wandeling of tour.

* kosten, voortvloeiend uit door ons gemaakte afspraken met derden kunnen geheel in rekening worden gebracht.

Annulering arrangementen
Bij annulering door de opdrachtgever van een arrangement zijn, naast administratiekosten, de volgende kosten verschuldigd:

Bij annulering van een (deel van een) arrangement zijn, naast administratiekosten, de volgende kosten verschuldigd:
Bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aanvang van het arrangement:
25% van de prijs van het arrangement*;
Bij annulering van 42 tot 28 dagen voor de dag van aanvang van het arrangement: 40% van de prijs van het arrangement*;
Bij annulering van 28 tot 10 dag(en) voor de dag van aanvang het arrangement: 80% van de prijs van het arrangement*;
Bij annulering van 10 dagen voor de dag van aanvang t/m de dag van aanvang van het arrangement: 100% van de prijs van het arrangement.

* kosten, voortvloeiend uit door ons gemaakte afspraken met derden kunnen geheel in rekening worden gebracht.

Annuleringsverzekering
Een annuleringsverzekering is niet inbegrepen bij onze tours. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten om onnodige kosten van annulering te voorkomen.

Instemming algemene voorwaarden
Indien u boekt voor onze wandelingen, fietstours of bustours en/of deelneemt aan onze wandelingen en/of tours stemt u in met de algemene voorwaarden.

Met deze algemene voorwaarden, ingaande op 1 oktober 2023, vervallen alle voorgaande algemene voorwaarden.